ยอดตองต้องลม
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เฉลิม บุณยเกียรติ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ยอดตองต้องลม
ไกวแกว่งแข่งลมชื่นชมเมื่อลมโชย
ลมพัดสะบัดใบ
ฉีกขาดดาษไปไม่ต้านทานลม

อันความรัก
มักเสมือนกับสายลม
โบกโบยโหยตรม
ขมขื่นคืนระคาง

โบกโบยโหยตรม
ขมขื่นคืนระคาง

ตองต้องลม
สมเสมือนรักต้องร้าง
ควรที่จะดูอย่างตองเอย
ควรที่จะดูอย่างตองเอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
1. เพลงในละครคณะแม่เลื่อน ประมาณปี 2478
2. เพลงแรกที่ครูเอื้อ สุนทรสนาน ประพันธ์ทำนองไว้
ดำริ

ลำนำเพลงยอดตองต้องลม


 
เชิญส่งลำนำเพลงยอดตองต้องลม


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium