สดุดีทหารเสือพระราชินี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พร้อม) ข้าสดุดีทหารเสือพระราชินี
ที่กล้าหาญต่อสู้ไพรีไม่ยอมถอยหนีปวงภัย

หมู่ชาย) ต้องจากที่กิน
นอนกลางดินกินอยู่กลางไพร
สู้อดทนความเจ็บความไข้
ต่อสู้ด้วยใจชาติทหาร

หมู่หญิง) ต้องกรำฝน
ยอมผจญแดดร้อนแรงกล้า
ทรมานร่างกายทุกครา
สุดที่จะหาใดปาน

หมู่ชาย) นี่แหละชาติชาย
ลำบากกายแต่ใจกล้าหาญ
ให้โลกลือนี่หรือชายชาญ
ชายชาติทหารคือคนไทย

พร้อม) ข้าสดุดีทหารเสือพระราชินี
ที่ถวายตัวด้วยภักดีต่อราชินียิ่งใหญ่

หมู่ชาย) จากอกพี่น้อง
มาคุ้มครองปกป้องแดนไทย
จากลูกเมียอันเปรียบดวงใจ
จากพ่อแม่ไกลสุดตา

หมู่หญิง) ต้องกอดปืน
นอนบนดินถวิลใจเศร้า
มองทางใดไม่มีแม้เงา
มีแต่ป่าเขาตรงหน้า

พร้อม) ต้องฝ่าฟันภัย
อันตรายรอบกายนานา
สละแล้วชีวิตชีวา
นี่แหละทหารกล้าราชินี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่
1. เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่ 21
2. คู่กับอีกเพลงหนึง คือ "มาร์ชกรมทหารราบที่ 21"
3. คุณสมศักดิ์ เทพานนท์ ประพันธ์เนื้อร้องเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2518
4. บันทึกเสียงที่ห้องบันทึกเสียงกมลสุโกศล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2518
5. กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2493 ตามคำขอขององค์การสหประชาชาติ ในการจัดตั้งกำลังเข้าช่วยเหลือรัฐบาลของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เพื่อยับยั้งการรุกรานของฝ่ายคอมมิวนิสต์ โดยใช้นามหน่วยครั้งนั้นว่า "กรมผสมที่ 21" ก่อนแปรสภาพมาเป็นชื่อในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2502
ในการรบสงครามเกาหลี ปี 2493 - 2512 ทหารไทยได้สร้างวีรกรรมเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ จนได้รับสมญานามจากกองทัพสหประชาชาติในสมรภูมิเกาหลีว่า "พยัคฆ์น้อย" และยังสร้างชื่ออีกครั้ง ในนามกรมอาสาสมัคร "จงอางศึก" ในการปฏิบัติการสงครามเวียดนาม ระหว่างปี 2511 - 2512 ตลอดจนการปฏิบัติราชการในการป้องกัน และปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และการช่วยเหลือประชาชน ในจังหวัดน่าน จนก่อเกิดวีรกรรมบ้านห้วยโกร๋น ในปี 2518 รวมถึงการยับยั้งการรุกรานของเวียดนาม ที่สมรภูมิเขาพนมประ อำเภอตาพระยา จังหวัดปราจีนบุรี ในปี 2526 เป็นผลให้กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันมีศักดิ์ รามาธิบดี ประดับธงไชยเฉลิมพล
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงสดุดีทหารเสือพระราชินี


 
เชิญส่งลำนำเพลงสดุดีทหารเสือพระราชินี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium