รำวงรวมไทย
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(สร้อย) มามาซิเผ่าไทย
พร้อมใจรวมใจให้เป็นใจเดียวกัน
เราจะต้องฝ่าฟัน
ให้ชาติเรานั้นยั่งยืนคนไทย

หมู่ชาย) เราเป็นไทยเราเป็นไทย
น้ำใจต้องเป็นคนไทย
ทั้งหญิงทั้งหญิงทั้งชาย
เราต้องพร้อมใจป้องกันศัตรู
แม้ตัวเราตายแม้ตัวเราตาย
ให้ชาติเป็นชาติคงอยู่
มิให้ศัตรูรุกล้ำย่ำยีแผ่นดินไทย

ซ้ำ (สร้อย)

หมู่หญิง) เราเป็นไทยเราเป็นไทย
แล้วใจอย่าเป็นทาสใคร
เสียชีพเสียชีพเสียไป
หวังให้ผองไทยเป็นไทยทั่วหน้า
ขอจงรวมกันขอจงรวมกันป้องกันที่เคยอยู่มา
รักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่
คุณสมศักดิ์ เทพานนท์ ประพันธ์คำร้องเสร็จเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2518
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงรำวงรวมไทย


 
เชิญส่งลำนำเพลงรำวงรวมไทย


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium