ไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หญิง) กว่าจะสมดังฝัน
ร่วมสัมพันธ์กันได้
ต้องทนทุกข์หทัย
ทนด้วยใจรักหนักหนา

ชาย) เมื่อใจสองครองสม
ภิรมย์ดังปองใฝ่มา
ความรักยิ่งตรึงตรา
ให้ปรารถนายิ่งเอย

หญิง) ร่วมความรักกันไว้
ด้วยฤทัยคงมั่น
ไม่ยอมพรากจากกัน
ใจมั่นในรักเสมอ

ชาย) ต่างคนคิดครองฝัน
สัมพันธ์อันลอยเลิศเลอ
จึงน้อมสุขปรนเปรอ
เฝ้านำเสนอเรื่อยไป

หญิง) เอาฤทัยาร้อยร่วมรวมกัน

ชาย) เอาสัมพันธ์เป็นโซ่อันพันให้

หญิง) ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมหทัย

ชาย) รักไม่คลอนคลายครองคู่ไปนิรันดร์

หญิง) ต่างคนสาบานไว้
มั่นรักไปจนกว่า

ชาย) สิ้นแผ่นพสุธา
ยังไม่ราร้างแรมฝัน

พร้อม) เมื่อใจสองเรานี้
ภักดีกลมเกลียวต่อกัน
จึงมีอาจมีวัน
ที่เราจะพรากจากกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วิษณุ มหามิตร-ศิรินันท์ ศุภมนตรี
จังหวะโบเรโล่
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน


 
เชิญส่งลำนำเพลงไม่มีวันที่เราจะพรากจากกัน


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium