แม้ความตายจะมาพราก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ถึงแม้ความตายจะมาพราก
ให้ฉันต้องจากเธอไปไกลแสน
ความรักยังคงมิคลอนแคลน
ยังฝังตรึงแน่นเสมือนมนตรา

ด้วยซึ้งในความรักคงมั่น
เธอน้อมภินันทน์แก่ฉันหนักหนา
ถนอมดวงใจไว้นานมา
ไม่ร้างราแรมราสุดหาใครเทียมทัน

จึงยอมพลีกายและใจ
เอาไว้ให้เพียงแม้ได้รักเธอนั่น
ประโลมใจไปนิรันดร์
ครองสัมพันธ์สมดังเคยมั่นใจหมาย

ถึงแม้ความตายก็ไม่หวั่น
เมื่อรักคงมั่นไม่มีห่างหาย
ตราบฟ้าและดินนั้นมลาย
ใจรักมิคลายสลายร้างไปเลย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

1. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2514
2. จังหวะแทงโก้
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงแม้ความตายจะมาพราก


 
เชิญส่งลำนำเพลงแม้ความตายจะมาพราก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium