เพราะรักเข้าแล้ว
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
รักซึ้งตรึงจิตเคยหวนครวญคิดจนเศร้า
อกเอ๋ยใจสาวถึงยามเมื่อคราวมีคู่
ความรักรวยรุ่มดั่งเพลิงร้อนรุมทรวงอยู่
ชื่นเชยเชิงชู้หวังชายเป็นคู่ชูใจ

แม้เขาจะต่ำไม่สูงเลอล้ำในศักดิ์
เมื่อหญิงปองรักแล้วไม่เปลี่ยนใจไปได้
มีรักเพียงหนึ่งไม่เคยคะนึงชายใด
เทิดทูนเอาไว้เหนือในฤทัยชายเดียว

จะเลวล้ำเกินคนจะจนไร้เงินทอง
ไม่เคยคิดเคยตรองเฝ้าปองรักจริงเจียว
รู้แก่ใจโง่งมแม้จะระทมแดเดียว
ความรักไม่คลายเกลียวเกลียวรักแน่นเหนียวหนักหนา

เพราะหัวใจซื่อจึงถือความรักคงมั่น
เมื่อรักใคร่นั้นหัวใจผูกพันจนกว่า
ชีวิตจะสิ้นร่างกายฝังดินกลบหน้า
ให้ลือทั่วฟ้ารักเราเลอค่าเกินใคร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

1. ศยาม ประพันธ์คำร้องเสร็จ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2514
2. จังหวะแมตโปเตโต้
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงเพราะรักเข้าแล้ว


 
เชิญส่งลำนำเพลงเพราะรักเข้าแล้ว


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium