วิทยาลัยงาม
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ วิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
งามโฉม โฉมโลมขวัญ ฝันเฟื่อง
วิทยาลัยเรือง เมลื่อง เมลือง มะลัง พังงา
งามศรี งามศักดิ์ นักศึกษา
งามวิชา สถาบัน อันมั่นคง

งามโฉม โฉมโลมขวัญ ฝันใฝ่
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ไฉไลไตรรงค์
ชูศรี ชูศักดิ์ สูงระหง
ทระนง ส่งสัญลักษณ์ สล้าง

งามสระอโนดาต ลาดเลา
งามเสลา ราชพฤกษ์ พราวพร่าง
แคฝรั่ง หางนกยูง สนสูงคราง
ทองกวาวกาง อ้อมพฤกษ์ว้าง อย่างรอคอย

คอยขวัญ ขวัญอันร้าง รักใคร่คอยเล้า คอยโลม ดวงใจ
ให้ฝันเพลิน เหินฟ้า ลาลอย
ชมไม้ ชมมิ่ง พริ้งพรายพร้อย
เพียงริ้วรอย สร้อยทิพย์ทอง คล้องหมู่เฮา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... bigcat4887@hotmail.com
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เป็นเพลงที่ครูเอื้อ แต่งให้กับวิทยาลัยครูเชียงใหม่
bigcat4887@hotmail.com

ลำนำเพลงวิทยาลัยงาม


 
เชิญส่งลำนำเพลงวิทยาลัยงาม


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium