สิรินธร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สิรินธร สิริสมรของปวงประชา มีสง่าโสภณสุดาผองข้าชื่นชม
ทรงมิ่งขวัญ โสภาคเฉิดฉัน เหมือนดังแจ่มจันทร์อันรื่นรมย์

เอกอนงค์ทรงสม สิริอุดม บรมมงคลนารี
กิติจักรินทร์พระนามสิรินธร สิริวิวรณ์นิกรต่างภักดี
เอกอุอดุลย์ เสริมวงศ์ส่งบุญราศรี ขัตติยะนารีศรีทรวงปวงชน

สิรินธรศรีทรง สิริองค์รัตนา ล่ำค้าสิริฟ้าประคล
ยิ่งภิญโญนุกูล สืบศักดิ์พูลขวัญชน มงคลสถิตย์อยู่คู่ไทย
ไทยอาทร เหมือนพรหมเสกพร วัฒนาสุดาเหนือล้าพิไล
สิรินธรทุกกาล สุขุมาลย์ละไม ชาติไทยชื่นฤทัย ไชโย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... วรวิทย์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์


ลำนำเพลงสิรินธร


 
เชิญส่งลำนำเพลงสิรินธร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium