คนึงขวัญ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อิสระ ปั้นชุด
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
งามเอยงามนามนงคราญบ้านสมเด็จ
งามก่องเก็จกาญจนาสง่าสม
ปานรุ้งแก้วมณีวจีชม
อ่อนอารมณ์ดังเทพลีลา

ระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งอยู่
นึกๆดูเสียดายจะไห้หา
อยากเอ่ยปากฝากคำเอ่ยอำลา
เกรงน้ำตาพรูพร่าไม่กล้าเอย

** หมายเหตุ
คำว่า คนึง ที่ถูกต้องสะกดเป็น คะนึง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ชงโค
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี

ลำนำเพลงคนึงขวัญ


 
เชิญส่งลำนำเพลงคนึงขวัญ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium