รักยิ่งชีพ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ความรักยิ่งจริงใจในชีวิต
รักสุดจิตสุดรำพันสรรเสนอ
รักพ่อแม่รักประเสริฐนั้นเลิศเลอ
รักเสมอบูชามั่นนิรันดร

รักผัวลูกผูกจิตชีวิตแน่น
รักสุดแสนหนักยิ่งกว่าสิงขร
ชีพมลายก็มิวายจะอาวรณ์
เฝ้าอาวรณ์เพราะรักซึ้งตรึงหัวใจ

แต่ความรักใหญ่มหันต์ที่สรรเล่า
จะเทียมเท่ารักชาติมิเทียมได้
ความรักชาติรักยอดยิ่งเหนือสิ่งใด
รักซาบซึ้งตรึงใจให้มานะ

เนื้อทุกชิ้นเลือดทุกหยาด
เนื้อทุกชิ้นเลือดทุกหยาดเพื่อชาติสิ้น

ดวงชีวินขอบูชา
ดวงชีวินขอบูชาเสียสละ

เพื่อเอกราชชาติยืนยง
เอกราชชาติยืนยงยิ่งพละ

หากใครจะบังอาจบุก
บังอาจบุกมารุกราน

จะขอละสละรักที่ปักจิต
จะขอปลิดชีพบูชาด้วยกล้าหาญ
ชีพลูกผัวอีกชีพตัวจะวายปราณ
ก็มิยอมให้ใครรานล้างชาติไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ท.บ.
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , รวงทอง ทองลั่นธม
เพลงนี้ มีอีกชื่อหนึ่งว่า "เพลงรักจากใจ"
ท.บ.

ลำนำเพลงรักยิ่งชีพ


 
เชิญส่งลำนำเพลงรักยิ่งชีพ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium