มาร์ชสวนสุนันทา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สวนสุนันทาเป็นสง่า
เลื่องชื่อลือชาเพราะความดีเด่น
เกียรติขจรระบือไกล ศิษย์ร่วมใจเพียรบำเพ็ญ
เด่นประเสริฐการศึกษา
สวนสุนันทาอันศักดิ์สิทธิ์
มีจอมบพิตร ธ.ทรงสถาปนา
เพียงอุทยานเทพเทวา
ตระการตาผกางามสถานล้ำค่าภูมิใจ

พวกเราจงพร้อมถนอม
แก้วเจ้าจอมดอกไม้สดใส
คู่นามของวิทยาลัย
ดุจใจมั่นหมายสื่อสายสัมพันธ์
สวนสุนันทาก้าวหน้า
เลิศการศึกษาวิชาการอนันต์
สร้างบัณฑิตภูมิปัญญา สร้างศรัทธารวมใจกัน
จงพร้อมยึดมั่นสุนันทา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่ชายหญิงสุนทราภรณ์
เพลงของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
แฟนเพลง

ลำนำเพลงมาร์ชสวนสุนันทา


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชสวนสุนันทา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium