สุนันทารำลึก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
คำนึงถึงอดีตกาลผ่านสมัย
ดวงฤทัยแจ่มจำรัสรัศมี
ผองข้าเหล่าลูกเจ้าจอมเทวี
ดวงฤดีเปี่ยมระลึกนึกใฝ่ชม
นึกถึงเนินพระนางกลางใจสวน
แสนอบอวลกลิ่นบุปผานานาสม
ประสาทรักแนบใจรักปักใจชม
แสนรื่นรมย์ผูกใจเรา แก้วเจ้าจอม

สถานศึกษาสั่งสอนวิทย์สิทธิศาสตร์
รื่นวิลาศ แหล่งที่ชี้โอบอ้อม
ราวลั่นทมระรวยรินกลิ่นพะยอม
แก้วเจ้าจอมเด่นสง่าน่าพบพาน
พระพายโชยโปรยกลีบบุปผาแก้ว
เสนาะแพร้วเสียงดนตรีศรีประสาน
คุณพระจอมปิยะเจ้าโปรดประทาน
ให้สราญสุขสดชื่นคืนสุนัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช
เพลงของสถาบันราชภัฎสวนสุนันทา
แฟนเพลง

ลำนำเพลงสุนันทารำลึก


 
เชิญส่งลำนำเพลงสุนันทารำลึก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium