เกษตรประมงค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เราชาวเกษตรประมงค์
เกษตรประมงค์ทุกคนยิ่งยง
น้ำมีที่ไหนเราใคร่ประสงค์ลงขุดค้นปูปลา
กุ้งเต่าและหอยคอยเฝ้าศึกษา
รีบเร่งนาวาตรวจตราเสริมพันธุ์
คุ้มครองป้องกันรักชีวิตมัน ให้พืชพันธุ์คงอยู่
พวกเราประมงค์ประสงค์เชิดชู
ตรวจตราคอยดูกุ้งหอยปลาปูรู้ดี
เสริมพันธุ์สัตว์น้ำในเขตวารีหลายหลากมากมีทวีเหลือล้ำ
ทุกคนเก่งงานเร่งกระทำร่ำไป
ถึงงานเหน็ดเหนื่อยเพียงไหนเช้าค่ำทำไปไม่เคยท้อใจ
น้ำเค็มก็มีน้ำจืดถมไปประมงค์สนใจทำ
เกษตรประมงค์เราเก่งเหลือล้ำทุกคนกระทำแต่งานทวี
พวกเรามั่นในความสามัคคีเพื่อศักดิ์ศรีประมงค์
เราพัฒนาก้าวหน้ายืนยงสัตว์น้ำดำรงค์ขยายพันธุ์พงษ์กว้างใหญ่
เพื่อสินในน้ำผลเพิ่มงอกงามคงอยู่ประจำคราคร่ำร่ำไป
เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งไทยดำรงไว้คงมั่น

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงของคณะประมงค์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แฟนเพลง

ลำนำเพลงเกษตรประมงค์


 
เชิญส่งลำนำเพลงเกษตรประมงค์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium