ลาแล้วราชพฤกษ์.
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ลาแล้วราชพฤกษ์
ทรวงเอ๋ย สะอึก สะอื้น ขื่นขม
ฝากใจไว้จุมพิตสนิทแนบชม
พฤกษ์พรมพร่างพราย
ลาแล้วไม่ลาลับ
ลาแล้วจะกลับ ไม่ลับ ไม่หาย
กลับมาหาความรักอันจักไม่คลาย
มิตายจากกัน
พฤกษ์พิไลไกวลา
เราโบกลา โถช่างร้างราโศกาจาบัลย์
พฤกษ์พิไลรำพัน
เราเงียบงันอยากร้องเหมือนกันโถมันตื้นตันคอหอย
ลาแล้วราชพฤกษ์
รำลึก ผนึกแน่น ในจิตน้อย
ให้จำสัมพันธ์รักสลักรูปรอย
สำออยจูบลา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงของคณะสาธารณะสุขศาสตร์
แฟนเพลง

ลำนำเพลงลาแล้วราชพฤกษ์.


 
เชิญส่งลำนำเพลงลาแล้วราชพฤกษ์.


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium