มาร์ชสาธารณะสุขศาสตร์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เหล่าชาวราชพฤกษ์
พวกเรารำลึกถึงกันและกัน
ถึงปีเรามีวันสำคัญร่วมดวงใจ
เจอกันวันสีเหลือง
เพิ่มความประเทืองเหลืองเราอำไพ
สัมพันธ์นิรันดร์ไป
น้ำใจเรามั่น

ทุกคนร่วมแรงปัญญา
ชาวสีเหลืองมีวิญญาณ์เดียวกัน
ร่วมคิดร่วมทางสร้างสรรค์
สามัคคีนั้นเป็นแรงบันดาล
เชิดชูอาชีวะ
ด้วยความมานะพร้อมกันทำงาน
หวังให้ชาติไทยสราญ
เพราะการสาธารณะสุขไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงของคณะสาธารณะสุขศาสตร์
แฟนเพลง

ลำนำเพลงมาร์ชสาธารณะสุขศาสตร์


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชสาธารณะสุขศาสตร์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium