สังคมร่มโดม
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ใต้โดมนี้ มีมิ่งขวัญ สำคัญน่าชม
ได้แก่ชาวสังคม ของเรานี่
ที่พร้อมใน พร้อมในน้ำใจน้องพี่
ร่วมทางวิถี ที่มุ่งพลีสงเคราะห์ประชา
พวกเรานี้ มองชีวิต ของคนเท่ากัน
และมีความ สำคัญ ในคุณค่า
เพื่อสังคม สังคมภิรมย์ทั่วหน้า
พวกเรา มุ่งเมตตาช่วยเหลือปวงชน
ปวงเรา ชาวสังคมสงเคราะห์
หญิงชายงามเหมาะที่น้ำใจเลิศล้น
พร้อมกันสรรสร้าง หนทางกุศล
สงเคราะห์ปวงชนอดทนไม่ท้อต่องาน
ใต้โดมนี้ มีมิ่งขวัญ สำคัญน่าชม
ได้แก่ชาว สังคม เรารวมย่าน
มุ่งสังคม สังคมสงเคราะห์ทุกด้าน
พวกเราสราญ ต่างชื่นบานด้วยสามัคคี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แฟนเพลง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แฟนเพลง

ลำนำเพลงสังคมร่มโดม


 
เชิญส่งลำนำเพลงสังคมร่มโดม


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium