มาร์ชตะโกราย
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พวกเราเขียวเหลืองเลื่องลือชื่อสามารถ
เก่งฉกาจในเชิงกีฬา
ตายไหนตายกันเราไม่หวั่นปัจจา
การกีฬาไม่เคยแพ้ผู้ใด

แม้นผู้ใดรานรุกบุกเข้ามาราวี
ร่วมกำลังต่อตีศัตรูให้ม้วยมลาย
เพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ของลูกผู้ชาย
สิ้นชีพมลายไว้ลายไว้ชื่อ

ยามเรียนเราเรียนเพื่ออนาคตเรา
เพื่อพ่อแม่และพี่น้อง
ต่างทิศต่างถิ่นเข้ามาร่วมปรองดอง
เพื่อครองอุดมการณ์ร่วมกัน

เราเคยกินเล่นนอนสุขทุกข์ร้อนร่วมกัน
แม้ตัวไกลใจปันคิดถึงสัมพันธ์ครั้งก่อน
คิดถึงถิ่นตะโกรายที่เคยหลับนอน
อาลัยอาวรณ์ชั่วนิจนิรันดร์

ซ้ำ ๑ รอบ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงประจำวิทยาลัยครูนครราชสีมา (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
สุนทรีย์บันเทิง

ลำนำเพลงมาร์ชตะโกราย


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชตะโกราย


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium