แรงเสน่หา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระมหามนตรี (ทรัพย์)
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เมื่อนั้น
นางประแดะตานีศรีใส
สดับเสียงสีซอพอฤทัย
ให้วาบวับจับใจผูกพัน

ยิ่งคิดพิศวงพระทรงศักดิ์
ลืมรักท้าวประดู่ผู้ผัวขวัญ
ทำไฉนจึงจะได้พระทรงธรรม์
มาเคียงพักตร์สักวันด้วยรักแรงเอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ศรีสุดา นำหมู่หญิง
1. จากวรรณคดีไทย เรื่อง "ระเด่นลันได" บทประพันธ์ของ พระมหามนตรี (ทรัยพ์)
2. เป็นเพลงจากแผ่นเสียงลองเพลย์ ชุด รำวงปีใหม่ และตะลุง ระเด่นลันได ผลงานของครูเวส สุนทรจามร (เลิศ - ศรีสุดา นำหมู่ ชาย หญิง อโศก, สุรพล, บรรจงจิตต์ และนาตยา)
ดำริ

ลำนำเพลงแรงเสน่หา


 
เชิญส่งลำนำเพลงแรงเสน่หา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium