โรงเรียนท่าเรือจ้าง
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
เหนือลำน้ำตราดที่ไหลเวียน
ยังมีโรงเรียนท่าเรือจ้าง
แลสล้างเด่นไปทั่วทางใกล้ไกล
สั่งสอนให้ความรู้
ช่วยเชิดชูผองเรานี้ให้
ก้าวไปได้กว้างไกลดั่งใจหมายกัน

จึงพาจำมั่นเหลือที่
ทั้งน้องพี่รักร่วมผูกพัน
ใจบูชามั่นศาลเจ้าปู่คุ้มอันทรงค่า
ซึ่งในคุณค่าท่าเรือจ้าง
ถึงแม้ไกลห่างใช่หนีหน้า
ด้วยใจใฝ่บูชาสัญญามิเลือน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงประจำโรงเรียนท่าเรือจ้าง จังหวัดตราด
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงโรงเรียนท่าเรือจ้าง


 
เชิญส่งลำนำเพลงโรงเรียนท่าเรือจ้าง


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium