สวรรค์บ้านบึง
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้งามเสมือสวรรค์เคลื่นคล้อยลอยหลั่นลงมาสู่ดิน
ชวนคะนึงจิตจินต์ถวิลผูกพัน
บ้านบึงเขตแคว้นแดนนี้เราผองน้องพี่ฤดีใฝ่ฝัน
เคยสำราญร่วมกันสุขสันต์อุรา

ท.น.ช.สมญานามย่อรวมหล่อขวัญ
ยังติดเตือนใจกันเช้าเย็นนั่นเรานั้นเพียรฝึกมา

1. ร่วมเรียนร่วมรักศักดิ์ศรี
เทิดเหนือชีวีมิมีคลาดคลา
ความสัมพันธ์ติดตราสัญญาไม่แปรผัน

2. ชื่นชูเลือดหมูสดสี
เรารักกันที่สีเดียวเกี่ยวพัน
ไม่ร้างลืมถิ่นขวัญเทคนิคบ้านบึงนี้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงสวรรค์บ้านบึง


 
เชิญส่งลำนำเพลงสวรรค์บ้านบึง


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium