เศรษฐศาสตร์รามคำแหง
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ท่ามกลางสนทิวงาม
สถาบันเรืองนามหนึ่งในรามคำแหง
เกียรติปรากฎงดงามแซง
เรืองวิชากล้าแกร่งไปทุกแห่งทุกหน

เศรษฐศาสตร์นั่น
ผู้คนกล่าวขวัญน้ำใจอันเข้มข้น
เรานำชุมชน
ให้ล่วงพ้นความยากจนหม่นหมอง

ไม่เคยท้อการงาน
เราพร้อมพลีทุกด้านกอบกิจการสนอง
พัฒนาฟ้าสีทอง
ครองขวัญอันพราวผ่องไปทุกห้องแห่งขวัญ

อันดวงฤดี
น้องและพี่ร่วมผูกพัน
สมเป็นทิวพลิ้วลมเล่นเช่นเรานั้น
พร้อมใจกันครองรักมั่นไม่มีวันผันไปไกลกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงเศรษฐศาสตร์รามคำแหง


 
เชิญส่งลำนำเพลงเศรษฐศาสตร์รามคำแหง


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium