ยุวเกษตรกร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศยาม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
พวกเราผองเกษตรกรรุ่นเยาว์เพียรเร้าเอางานกัน
ปองหมายสร้างสรรค์งานเกษตรเรานั้นรุดไกลมั่นดังใจ
เฝ้าฝึกฝนตนนั่นเพื่อมาช่วยกันกอบการอันยิ่งใหญ่
เพิ่มผลผลิตไว้สมบูรณ์ขึ้นดังใจเราปองใฝ่มั่นจริง

ปฏิญญาไว้เหนือดวงใจพร้อมทำงานให้ดีเด่นไปทุกสิ่ง
เราเพียรเรียนจากการทำจริงมิยอมทอดทิ้งทำได้แน่จริงเหมือนใจ
เกศกรกายกมลจดจำใส่ตนค่าล้นเกินครวญใคร่
หากรู้จักใช้งานจะยากเพียงใดทำไม่ได้ไม่มี

เรายุวเกษตรกรร่วมใจมั่นในสามัคคี
เรารักศักดิ์ศรีงานเกษตรเรานี้มิเคยที่แปรผัน
จะยากเข็ญเพียงใดอดทนสู้ไปด้วยใจรู้สำคัญ
เราเลี้ยงโลกนั้นชุบชนม์ชื่นทั่วกันเขาลือลั่นกันไกล

ร่วมใจกายหมายพัฒนาพื้นดินทรงค่าด้วยศรัทธาฝันใฝ่
นำไทยให้ประเทืองเรืองไกลผองเราร่วมใจสรรค์ทางสร้างไทยไว้มั่น
ชาติธำรงคงได้หากเราร่วมใจสร้างไทยไปด้วยกัน
งานทุกสิ่งสรรพ์คงลุล่วงเร็วพลันแม้เราหมั่นเพียรไป

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์

ลำนำเพลงยุวเกษตรกร


 
เชิญส่งลำนำเพลงยุวเกษตรกร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium