สาวจี๋
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สวัสดิ์ ธงศรีเจริญ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ไผเอยบ่าเกยหันถิ่นเฮา
บ่าวเจ้ากอยดูปู้ยาม
ใจจาวกรุงฮ่างงาม
ตั๋ววู่ปู้ยามกำต้องใจ

ณ จายน้ำฮิมตาฝั่ง
เคลิ้มฟังนั่งอิงอุ่นไอ
หวานกำเอิ้นแสนเพลินเกินไป
เมืองใต้ดีใจลอยล่องไกลต๊งโต้ง

ฮักแรกแปลกจริงตุ้กสิ่งไป
เมื่อใกล้ม่วนใจพะวง
เมาจาวกรุงงืดงง
ฮักเปิ้นมั่นคงคงเช่นกัน

หันใจสาวจาวดอยดง
จุ๊คงบ่าลงเจ้นกัน
ฮักเจียนคลั่งแหม..ชังกลางคัน
บางกอกสวรรค์คือโลกันตร์หมองไหม้

ละบ้านกายงามละดอกกวาว
จากป้อแม่คราวง่อมใจ
ลาเมืองบนด้นไป
ไผจักห้าม ใจไปท่าเดียว

กึ้ดห่วงเขาลำเนานา
ฝนมาต้กฮวงข้าเกี่ยว
กึ้ดนาโต้งเฮาคงซึมเซียว
คอยก่อนข้าวเหนียวคอยคนเกี่ยวปิ๊กบ้าน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... สห คีติเกษม
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : โฉมฉาย อรุณฉาน
เป็นเพลงภาษาเหนือครับ ผมไม่สันทัดเท่าใด แต่อยากให้มีเพลงนี้ในห้องเพลง คุณนิมิตสวรรค์ช่วยดูด้วยครับ

(ขอบคุณครับ..
เปิดฟังด้วย WMP10 ที่ speed = 0.5
ฟังได้ตามข้างต้นครับ (บางจุดไม่แน่ใจ)

มีที่ร้องออกเสียงผิดจากภาษาล้านนา(คำเมือง)อยู่แห่งหนึ่ง
คือ "ฮักแฮก" ควรจะเป็น "ฮักแรก"
ไม่ใช่ว่าตรงไหนเป็นตัว "ร" แล้วจะแทนที่ด้วย "ฮ" เสียสิ้น
เช่น..
"ราวตากผ้า" ว่า "ฮาวตากผ้า" แต่ "เรื่องราว" ไม่ใช้ว่า"เฮื่องฮาว"
"รถ" ว่า "รด" ไม่ใช่ "ฮด"
เปนต้น..
นิมิตสวรรค์)
สห คีติเกษม

ลำนำเพลงสาวจี๋


 
เชิญส่งลำนำเพลงสาวจี๋


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium