มิตรประสาน
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ประสานมิตร มิตรประสาน สายธารดวงใจ
กลมเกลียวในใจใฝ่รัก ภักดีตรงกัน
ธารเทาแดงแรงในฤดี เป็นวารีชโลมชีวัน จิตผูกพันในสถาบัน เลอค่า
ประสานมิตร มิตรประสาน สมานไมตรี
กลมเกลียวดีดังพี่น้องท้องเดียวกันมา
ความทรงจำนำความตรึงใจ ยามเราไกลอาลัยนานา แหล่งศึกษามิตรดีถ้วนหน้า เรานี่
โอ้เคยอยู่เคยเรียน พากเพียร เช้าเย็นเวียนถิ่นนี้
รื่นรมย์สมภูมิใจเต็มที่ จดจำให้ดีต้นหลิวทิวสนเจนตา
ประสานมิตร มิตรประสาน วิมานเคยเนาว์
ดวงใจเราเงาแห่งมิตร ชิดในวิญญา
แดนเทาแดงลมแรงไมตรี ยังคงมีเต็มดวงชีวา ตราบดินฟ้าและดินกลบหน้า ไม่คลาย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... โน้ต
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์

ลำนำเพลงมิตรประสาน


 
เชิญส่งลำนำเพลงมิตรประสาน


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium