วังเจ็ดริน
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
วังเจ็ดรินถิ่นนี้เหมือนมีมนตรา
ใครได้มาจะพาเคลิ้มใจยามมอง
โน่นดอยสุเทพเทพดำรงทรงเฝ้าคุ้มครอง
พระธาตุเรืองรองดังต้องด้วยแสงสุรีย์

เพลินวิญญาณ์เพลินขวัญตาทุกยาม
นั่นคือสนามแสนงามด้วยความขจี
แคฝรั่งวังของเรานี้
เห็นอยู่แรมปีผลิดอกออกเป็นแถวไป

เนินเขาเบื้องหลังวังชื่น
ดาษดื่นด้วยสักพยอมมีดอกหอมย้อมใจ
เสียงนกในป่าคะนองร้องเพลงแต่ไกล
ห้วยธารก็ใสเมื่อมองแล้วใจชื่นบาน

วังเจ็ดรินถิ่นนี้ทุกปีเคยเนา
ใจพวกเราผูกพันทุกวันและวาน
หากแม้นคิดเปรียบเทียบวังเราก็เท่าวิมาน
มีป่ามีธารตะหง่านดอยสูงสุดตา

เราภูมิใจความวิไลของวัง
หทัยเราฝังรักวังดังดวงชีวา
อันพระธาตุงามเหนือภูผา
ศูนย์ร่วมบูชาร่วมหน้าสามัคคี

ครานี้พอเห็นแคร่วง
สุดห่วงสุดหักอาลัยจำจากไกลน้อพี่
ถึงกายจะห่างไม่จางสัมพันธ์ที่มี
เทคนิคครานี้ลาทีหนอวังเจ็ดริน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
จังหวะโบเรโล่
เป็นเพลงประจำวิทยาลัยเทคนิคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
เพลงในชุดนี้มี 4 เพลง ได้แก่
1. มาร์ชวิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ (หมู่)
2. ตามความฝัน (มาริษา อมาตยกุล นำหมู่)
3. วังเจ็ดริน (วินัย จุลละบุษปะ)
4. รำวงสาวชาววัง (วินัย, ศรีสุดา นำหมู่)

บันทึกเสียงกับแผ่นเสียงตราสุนทราภรณ์หน้าสีส้ม
รหัสแผ่น S.E.P.0063
SIDE 2
45 R.P.M.
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงวังเจ็ดริน


© ท่านใดที่มี file เพลงสถาบัน เทคนิคภาคพายัพ ขอแชร์ด้วยครับ
Junedara@windowslive.com
 
เชิญส่งลำนำเพลงวังเจ็ดริน


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium