แสนงอนซ่อนรัก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
แสนงอนซ่อนรักพี่
ขวัญฤดีพี่แสนห่วง
โสมส่องผ่องเต็มดวง
ใจพี่หวงคะนึงชม

แสนงอนซ่อนรักให้
ขวัญใจพี่ต้องตรม
แสนงามขำคม
ไยเจ้างอน

สวาทจางหรือไร
ไม่เหลือเยื่อใยดังก่อน
แต่แววตาโรยอ่อน
ซ่อนรักไว้

อย่างอนเสียเกินงาม
พี่รู้ถึงความในใจ
ใจน้องก็เหมือนใจ
ของพี่เอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

จังหวะควิกวอลท์ซ
ดำริ

ลำนำเพลงแสนงอนซ่อนรัก


 
เชิญส่งลำนำเพลงแสนงอนซ่อนรัก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium