รำวงสี่เสาเทเวศร์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(สร้อย) สี่เสาสี่เสาเทเวศร์
สวรรค์วิเศษวิไลโอฬาร์
พร้อมสรรพอัปสรเทวา
พร้อมสรรพอัปสรเทวา
หยาดย้อยลอยฟ้ามารื่นเริงกัน

ชาย) ชื่นใจชื่นใจชื่นตา
ชื่นชีวิตชีวาผาสุกสดใส
สังคมศิษย์วิทยาลัย
(สังคมศิษย์วิทยาลัย)
เกริกเกลาเกรียงไกรไฉไลลาวัณย์

หญิง) ชื่นตาชื่นตาชื่นใจ
ชื่นชีวิตจิตใจรักใคร่พี่น้อง
รักเทเวศร์เพชรล้ำลำยอง
(รักเทเวศร์เพชรล้ำลำยอง)
ชื่นชมวังทองของเรานิรันดร์

ซ้ำ (สร้อย)

ชาย) รื่นเริงรื่นเริงรื่นรมย์
ได้สุขสมอารมณ์สมสุขสดใส
น้องกับพี่ซี้เซ้ากันไป
(น้องกับพี่ซี้เซ้ากันไป)
ฝากดวงฤทัยไว้เตือนสัมพันธ์

หญิง) ไม่ลืมไม่ลืมไม่เลือน
ภาพเสมือนเตือนใจรักใคร่ใฝ่หา
ร้างเทเวศร์เพชรแพร้วแววตา
(ร้างเทเวศน์เพชรแพร้วแววตา)
ในกายจะมาพบกันเห็นกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ-ศรีสุดา รัชตะวรรณ นำหมู่
เป็นเพลงของวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา
ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร
วิทยาเขตเทเวศร์

แผ่นเสียงชุดนี้มี 4 เพลง

มาร์ชวิทยาลัยครูอาชีวศึกษา (หมู่)
วทค.สัมพันธ์ (สุนทราภรณ์)
รำวงสี่เสาเทเวศร์ (วินัย-ศรีสุดา นำหมู่)
วันดีปรีดา (ศรีสุดา)
ดำริ

ลำนำเพลงรำวงสี่เสาเทเวศร์


 
เชิญส่งลำนำเพลงรำวงสี่เสาเทเวศร์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium