ลาไพรลาแพร่
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้ไพรแพร่นี้เหมือนมีเวทย์มนต์
ลูกไพรทุกคนพะวงหลงไหล
ถึงจำขอลาจากไป
แสนตรมฤทัยไม่วายมิคลายฝังใจใฝ่ฝัน
กราบลาป่านี้ภักดีไม่คลาย
จิตใจไม่วายรำพึงรำพัน
ถึงคราครั้งเราร่วมกัน
สัมพันธ์รักกันมั่นคงแล้วลืมมิลงห่วงใย
ป่าแพร่นี้มีคุณค่า
ให้เราศึกษาสมอุราปองใฝ่
พระคุณผูกพันเรามั่นไว้
แม้นยามเราเนาว์ไหนหวนอาลัยไพรแพร่เรา
โอ้ไพรแพร่นี้แสนดีน่าชม
ทั่วไพรภิรมย์ชวนชมมิเหงา
รักไพรวิมานแพร่เรา
ฝังใจเหมือนเงาซ่อนทรวงมิตรเราทั้งปวงมิลืม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์ - บุษยา รังสี
เพลงประจำป่าไม้แพร่
ดำริ

ลำนำเพลงลาไพรลาแพร่


 
เชิญส่งลำนำเพลงลาไพรลาแพร่


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium