กินรินรำ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ล่องลมเหินลอยฟ่องฟ้า
อุราสำราญกระไร
จะแลเหลียวไปแห่งใด
ฟ้าใสเฉิดฉายทั่วแดนดิน

เบื้องบนเขาสูงจรดฟ้า
ประดาฝูงกินริน
เลือกเก็บหาแต่ซ่อนกลิ่น
โผผินถวิลเป็นอาภรณ์

เอามาทำฟูกบ้างทำเป็นหมอน
บ้างร้อยดอกอ่อน
ทำพวงมาลัยสอดสวมสองกร
บ้างก็ร่อนราย

ล่องลมเหินลอยฟ่องฟ้า
อุราสำราญกระไร
เพลิดเพลินเหินล่องท่องไปฟ้าใส
หาไหนไม่เทียมทาน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... แว่วเสียงเธอ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
เพลงของคณะละครโฆษณาสาร จังหวะแทงโก
แว่วเสียงเธอ

ลำนำเพลงกินรินรำ


 
เชิญส่งลำนำเพลงกินรินรำ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium