รื่นเริงประชาสัมพันธ์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ร.ป.ต.
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ชาวประชาสัมพันธ์มั่นเสมอ เรื่องเสนอบริการทุกด้านขยัน
ยามบ้านเมืองมีศึกก็คึกครัน มิได้หวั่นหวาดสู้ ริปูใด

แถลงข่าวกล่าวโต้ไม่โมเม ถ้าเรื่องเกแล้วไม่คบประจบไฉน
ทำงานแข่งนาฬิกา ปาเข้าไปสองสามยาม ขามทำไมในเรื่องงาน

ใครเรียกหามาเถิด ถ้าเกิดประโยชน์ หากราษฎร์โปรดหลวงปล่อยค่อยว่าขาน
ไม่ย่นย่อต่อเถียงเสียงประจาน กระบอกเสียงรัฐบาลงานสำคัญ

พระเดชนั้น อันมีที่รู้ ๆ แต่ไป ๆ แล้วก็ดูชักแปรผัน
เป็นพระคุณ เปลี่ยนไปใจตรงกัน เป็นประชาสัมพันธ์อันจริงใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์


ลำนำเพลงรื่นเริงประชาสัมพันธ์


 
เชิญส่งลำนำเพลงรื่นเริงประชาสัมพันธ์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium