ลา กปส.
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
๑. โอ้ร่มชีวีถิ่นที่สุขสันต์
กรมประชาสัมพันธ์คือถิ่นที่เราเคยอยู่
ขอลาแล้วเอยถิ่นเคยเมตตาอุ้มชู
น้ำตาร่วงพรูพอรู้วันต้องจากไป

๒. ลาเพื่อนคู่คิดลามิตรร่วมงาน
อยู่มาเนิ่นนานถึงวันจำต้องลาไกล
ณ ถิ่นแห่งนี้เคยมีความร่มรื่นใจ
โศกศัลย์อาลัยเมื่อถึงวันต้องจากกัน

๓. นับแต่วันนี้จะต้องลาจาก
เราต้องพลัดพรากเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ผูกพัน
เคยอยู่ร่วมบ้านบิดรมารดาเดียวกัน
ถิ่นเคยสุขสันต์บัดนี้ต้องพลันจากลา

๔. โอ้ร่มชีวันดั่งขวัญชีวี
ถิ่นผูกดวงฤดีของเราเมื่อเก่าก่อนมา
ขอลาแล้วเอยถิ่นเคยอยู่ร่วมชีวา
วันนี้ขอลาลาก่อนกรมประชาสัมพันธ์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... สุนทรีย์บันเทิง
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์ - ศรีสุดา รัชตะวรรณ - โฉมฉาย อรุณฉาน - สุรัชนีย์ เกาวนันท์

ลำนำเพลงลา กปส.


 
เชิญส่งลำนำเพลงลา กปส.


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium