สัญญารัก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
คอย โอ้เฝ้าแต่คอย
แต่บุญน้อย คอยเธอไม่มา
เฝ้าคอยทุกวันผูกพันสัญญา
แต่เธอร้างราพาขื่นขม

ใจเฝ้าแต่ผูกพัน
หลับก็ฝันตื้นตันอารมณ์
ตื่นตาครั้งใดจิตใจระบม
ขาดคู่ชู้ชมตรมดวงใจ

คำรักที่สัญญา
รับพรวอนว่า ไร้ค่าหรือไร
รักจึงลวงดวงใจ
ขวัญมิ่งฤทัยไม่กลับมา

ครวญ โอ้เฝ้าแต่ครวญ
อกให้หวนรัญจวนอุรา
ยิ่งคอยเพ้อไป ยิ่งไกลลับตา
หมดสิ้นสัญญา รักห่างร้างราแล้วเอย

(ร้องสองเที่ยว)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
จาก CD " อนุสรณ์ของ เอื้อ " ชัยรัตน์ คำนวณ บันทึกเสียงครั้งแรก
5 มี.ค. 2540 เพลงชุด "อนุสรณ์ของเอื้อ" เป็นการบรรเลงโดยวงดนตรี
สุนทราภรณ์ นับเป็นเพลงประวัติศาตร์ก็ว่าได้ เพราะทุกเพลง ยังไม่เคยบันทึกเสียงมาก่อน ยิ่งไปกว่านั้น บางเพลงยังไม่เคยมีการขับร้องเลย
ดำริ

ลำนำเพลงสัญญารัก


 
เชิญส่งลำนำเพลงสัญญารัก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium