ลาแล้ว จปร.
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ลาก่อนต้องจรจากไกล แต่ตัวจากไปหัวใจไม่เลือน
เฝ้าเตือน ไม่เลือนลืมเพื่อนเคยสัมพันธ์
อาจารย์และครูนั้น
เราเฝ้าใฝ่ฝัน นบคุณกันมิคลาย

ลาแหล่งที่เราชื่นชม ร่ำเรียนอบรมสมเป็นชาติชาย
แทบตาย แต่กายใจแกร่งแรงวิชา
จนดาวคล้อยจากฟ้า
ดาวที่ใฝ่หาคล้อยลงมาสมจินต์

จำลาอย่างร้าวรอน ลาก่อนหอนอนหอกิน
ลารั้วงามสนามเล่นชิน โอ้ลาแดนดินถิ่น จปร.
พระคุณล้นหล่อหัวใจ
จากไปแห่งใดจดจำไว้นานา

ลาก่อนถิ่นมัฆวาน ถิ่นเคยประทานสำราญอุรา
จากมา ไม่ลืมจนกว่าชีวิตวาย
ไมตรีของสหาย
จะไม่สลาย รักจนตายเหมือนเคย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดุสิตา
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี

ลำนำเพลงลาแล้ว จปร.


 
เชิญส่งลำนำเพลงลาแล้ว จปร.


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium