สวัสดี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สวัสดี โอสวัสดี พรสวัสดีมีแต่ชาวไทย พบกันเจอะกันทักกันด้วยดี
(หมู่ ญ.) โอสวัสดี มีโชคมีชัย
เสียงศัพท์สุนทร เหมือนพรเกริกไกร
(หมู่ ญ.) สวัสดีไป สวัสดีมา
เมื่อสังคมอมยิ้ม ชาติก็พริ้มพราวหล้า พราวฟ้า มาเถิดเราเอาอกใจมา
สัมมนาสุขศรี ร่วมมิตรจิตร ร่วมมิตรใจ สร้างรัฐยิ่งใหญ่ไว้ในธาตรี
(หมู่ ญ.) สวัสดี โอสวัสดี พรสวัสดี มีแด่ชาวไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : จิตราภรณ์ บุญญขันธ์ นำหมู่หญิง
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี
คีติ คีตากร เรียบเรียง จังหวัด ออฟบิท
จากแผ่นเสียง ชุด สวัสดี บริษัท โรต้าแผ่นเสียง - เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง กันยายน 2521

ดำริ

ลำนำเพลงสวัสดี


 
เชิญส่งลำนำเพลงสวัสดี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium