เศษรัก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พร พิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โอ้.....ใจฉันนั้นมีเวร เขาซ่อนเร้นรักใผ่ปอง
รักคนที่เขามีเจ้าของ ครอบครองหัวใจ
โอ้รักสลักทรวง มันหน่วงอาลัย
มันร้อนไม่คลาย ไม่คลอน
สุด.....หักใจรักได้ลง จิตมั่นคงเหลือบั่นทอน
รักมันหยั่งลึกเกินถ่ายถอน ร้าวรอนอารมณ์
ร่ำร้องปองแนบใจ มาใฝ่เชยชม
มอบรักภิรมย์ร่วมกัน (ดนตรีรับ)
แต่....เมื่อคราเขามาชม โอ้สุขสมแล้วโศกศัลย์
เขามีความรักมาแบ่งปัน ฉันเพียงเสี้ยวใจ
โธ่เขามีเจ้าของ ปองมั่นเพียงไหน
ความรักปันได้ ชั่วคราว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : จิตราภรณ์ บุญญขันธ์
เอื้อ สุนทรสนาน ทำนอง - ควบคุมวงดนตรี
วัฒนา ชื่นสุวรรณ เรียบเรียง จังหวะสโลว์
จากแผ่นเสียง ชุด สวัสดี บริษัท โรต้าแผ่นเสียง - เทป จำกัด ผลิตแผ่น ไพบูลย์ ศุภวารี สตูดิโอ บันทึกเสียง กันยายน 2521
คำรัอง - พร พิรุณ

ดำริ

ลำนำเพลงเศษรัก


 
เชิญส่งลำนำเพลงเศษรัก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium