หน้าผา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง หลวงวิจิตรวาทการ
ทำนอง หลวงวิจิตรวาทการ     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ชาย) หน้าผาสูงเด่น
หญิง) น้ำกระเซ็นฟูฝอย
ชาย) ตีฟองล่องลอย
หญิง) ส่งเสียงครึกโครม
ชาย) ธรรมชาติแสนงาม
หญิง) แสงอาทิตย์ส่องตามยิ่งงามเฉิดโฉม
ชาย) ลมโชยเย็นฉ่ำเหมือนจักชักนำให้พี่เร้าพี่โลม
หญิง) หอมกลิ่นดอกไม้จูงใจน้าวโน้ม
ชาย) ความรักหักโหมท่วมหัวใจพี่เอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ-ชวลี ช่วงวิทย์
เพลงนี้แต่งโดย หลวงวิจิตรวาทการ คุณวินัยร้องคู่กับคุณชวลีย์ เป็นการขับร้องสดออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ดำริ

ลำนำเพลงหน้าผา


© ขอสำเนาเพลงหน้าผาที่คุณวินัย,คุณชวลีย์ขับร้อง ขอบคุณครับ
NUENG THIDA @GMAIL.COM
 
เชิญส่งลำนำเพลงหน้าผา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium