สิ้นแสงตะวัน
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สิ้นแสงตะวันยังเยือน คู่ร้างห่างเรือน ย้อนเยือนคืนเหย้า
นกน้อยคล้อยคล่ำลำเนา เสียงเพลงพลบเพลา กล่อมเกลาเล้าโลมขวัญเราร่ำไร

สิ้นแสงตะวันพลบพลันพร่างพราย ไม่เห็นหน้านางขวัญครางครวญใคร่
เห็นทีว้าเหว่หวั่นใจ พลบลงแล้วใครเล่าใคร เขาจะพิไรปลอบมัน

(หมู่) เปล่าเปลี่ยวเดียวดาย ขวัญวายใจหวิว ชีวิตมันพลิ้วมันพรั่น
ขวัญเอยเคยคลอคู่กัน ชมสายัณห์ ยามสิ้นแสงตะวันโสภิณ
สิ้นพลบจบกรรม รักจำพรากไป สิ้นแสงตะวันสัมพันธ์พลอยสิ้น
มื้อนี้ มื้อหลังอาจิณ สายัณห์ ทมิฬ กลืนฟ้าดิน สิ้นงาม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

แต่งเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ 2514
ดำริ

ลำนำเพลงสิ้นแสงตะวัน


 
เชิญส่งลำนำเพลงสิ้นแสงตะวัน


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium