รักของคนอื่น
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ใฝ่ปองรักของคนอื่น
จำทนฝืนกลืนโศกตรม
ขอเพียงได้เห็นก็สุขสมชื่นชมดวงใจ
เพียงคิดก็ผิดศีลจึงสิ้นอาลัย
ความรักแฝงใจร้าวรอน

แอบใจรักทุกคืนวัน
สุขแค่ฝันนั้นบั่นทอน
รักมันฝังลึกเกินถ่ายถอนร้าวรอนอารมณ์
พร่ำเพ้อเธอแนบใจหวังได้เชยชม
มารักภิรมย์ร่วมกัน

หากชาติหน้านั้นมีจริง
เธอเป็นหญิงเดียวเพื่อฉัน
ขอจงอย่ามีใดกีดกันรักมันฉันใด
ความรักจงได้สมชมชื่นทรวงใจ
ครองรักกันให้ชั่วกาล

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
จากแผ่นเสียงของ ห้างเมโทร แผ่นเสียง-เทป รหัสแผ่น MLK 990
เพลงนี้อยู่หน้า 1 เพลงที่ 6
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงรักของคนอื่น


 
เชิญส่งลำนำเพลงรักของคนอื่น


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium