สัญญาวันจาก
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หง่างเหง่งวังเวงแว่วมา
ฉันต้องจำอำลาเสียแล้วจอมขวัญ
ด้วยถึงคราวพรากจากกัน
แล้วดวงชีวันฉันต้องจำพรากจากลา

อย่าโศกเลยหนอชื่นใจ
ถึงห่างไกลดวงใจมิเว้นครวญหา
ชื่นหวานทรวงหน่วงวิญญาณ์
ฉันได้คืนมาไม่ช้าเลยจงอย่าหวั่น

ฉันจะไม่ไปลับ
หวนกลับมาอยู่เคียงชิดกัน
หัวใจไม่แปรผัน
รักมั่นไม่จืดจาง

(*) ส่งจูบอำลาจากใจ
แม้ห่างไกลดวงใจมิรู้เลือนร้าง
ใจฉันคงอยู่เคียงข้าง
ทุกวันไม่จางอย่าหมางดวงใจให้ตรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
จากแผ่นเสียงของ ห้างเมโทร แผ่นเสียง-เทป รหัสแผ่น MLK 990
เพลงนี้อยู่หน้า 2 เพลงที่ 3
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงสัญญาวันจาก


 
เชิญส่งลำนำเพลงสัญญาวันจาก


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium