ฝั่งน้ำ
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ครืนครืนซ่า ครืนซ่าครืน
ครืนครืนซ่า ครืนซ่าครืน
คลื่นลมเริงริ้วพลิ้วเกลียวเรียวรื่น
ทำเพลงครืนซ่าครืนครื้นคลั่งฝั่งน้ำ
มันเป็นเพลงเดิมเริ่มจังหวะกรรม
เยื้องกรายตามลำนำฝั่งน้ำวนเวียนไปมา
ทุกคืนมันบรรเลงทุกวันมันวังเวงเคร่งขลังดังมนต์เวทย์ว่า
นิจจังอนิจจา นิจจังอนิจจา โอ้ ยถากรรมชน
โพ้นจินตนาการ สายธารทรมาน
ช่างไหลแรงเชี่ยวเคี่ยวข้น
เหมือนเวรเกณฑ์กรรมคน
ทุกวันมันเวียนวนดิ้นรนเร้าไป

เสียงคลื่นลมโหมฝั่งคราง
น้ำหลากพลางร้างยังสมุทรไทย
พัดความลอยคล้อยไปไกล
สู่ความล่มจมไร้หายไปในเกลียวคลื่น
ชะตากรรมของคนบนฝั่ง
ไม่เคยจีรังยั่งยืน
มีเวลาระเริงรมย์รื่น
ก็มีวันคืนฝืนทุกข์ทนเศร้า
ตราบมนต์ขลังฝั่งน้ำยังร่าย
หญิงชายล้มตายใช้กรรมเก่าเขา
อยู่แต่ตัวเพียงหัวถึงเท้า
ถึงคราคราวเรา เราก็ตายตามกรรม
ยามตัวยังสังวรณ์เถิดชีวา
สังวรณ์คุณค่าฟ้าสูงดินต่ำ
สังวรณ์ว่าโพ้นแดนแคว้นธรรม
พระธรรมยังพร่ำสอนคนทำกรรมดี

เสียงคลื่นลมโหมฝั่งคราง
น้ำหลากพลางร้างยังสมุทรไทย
พัดความลอยคล้อยไปไกล
สู่ความล่มจมไร้หายไปในเกลียวคลื่น
ชะตากรรมของคนบนฝั่ง
ไม่เคยจีรังยั่งยืน
มีเวลาระเริงรมย์รื่น
ก็มีวันคืนฝืนทุกข์ทนเศร้า
ตราบมนต์ขลังฝั่งน้ำยังใกล้
หญิงชายล้มตายใช้กรรมเก่าเขา
อยู่แต่ตัวเพียงหัวถึงเท้า
ถึงคราคราวเรา เราก็ตายตามกรรม
ยามตัวยังสังวรณ์เถิดชีวา
สังวรณ์คุณค่าฟ้าสูงดินต่ำ
สังวรณ์ว่าโพ้นแดนแคว้นธรรม
พระธรรมยังพร่ำสอนคนทำกรรมดี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ซอสามสาย
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
จังหวะกัวราช่า ดัดแปลงจากทำนองไทยเดิม ฝั่งน้ำ
ซอสามสาย

ลำนำเพลงฝั่งน้ำ


 
เชิญส่งลำนำเพลงฝั่งน้ำ


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium