ลาทีเพชรบูรณ์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ลาทีเมืองศรีเมืองเรืองรื่นร่มเย็น
ไม่ตายยังเป็นเห็นกันอีกนา
ตัวไกลเพชรบูรณ์พูนตา
หัวใจจะมาใกล้ แดนไร่นาป่าเขา

โอ้แดนฤดีสุดที่รักเอย
ชีพเคยสังเวยสุขใดไหนเล่า
สุขที่กิน สุขที่นอน สุขที่เนา
โถคงซบเซายามเมื่ออกเราพรากลา

ลาทีเพชรบูรณ์ทูนจิตเทิดใจ
อกเอยอาลัยรักใคร่เล่านา
ฟูมฟายฝันพรายน้ำตา
เห็นคนจากลาส่งโลมจูบมาจูบเคล้า

โอ้แดนฤดีสุดที่รักเอย
อย่าลืมขวัญเลย อย่าเลือนขวัญเล่า
ถ้าโชคชัยไม่ผลักดัน กั้นกีดเรา
ขวัญลาร้างเราคงกลับมาเนาใกล้กัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

แต่งเมื่อ 18 ธ.ค.2513
ดำริ

ลำนำเพลงลาทีเพชรบูรณ์


 
เชิญส่งลำนำเพลงลาทีเพชรบูรณ์


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium