มาร์ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อำนาจ รัตนภูติ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สุราษฎร์ธานีรุ่งเรืองสมเมืองคนดี
อีกธารตาปีนามพระธีรราชประทาน
เป็นแดนอุดมไม้ ปลา มะพร้าวมาเนิ่นนาน
เหล่าราษฎร์สุขศานติ์ มุ่งมั่นขยันทำกิน

มิ่งขวัญชาวเมือง
มีองค์พระธาตุ พุทธศาสน์ประเทืองถิ่น
ชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ
ร่วมรักแผ่นดินคนดีนี้ไชโย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : ขับร้องหมู่
แต่งเมื่อ 17 มี.ค.2509
ดำริ

ลำนำเพลงมาร์ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ชจังหวัดสุราษฎร์ธานี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium