ศรัทธาสมุทร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ศรัทธาสมุทร อยู่สมุทรสงคราม
เป็นมงคลนาม อยู่ฝั่งแม่น้ำแม่กลอง
อาจารย์และครูเมตตาเรา ให้ความรู้เราดังใจปอง
เราจึงควรเชิดชูมิให้หม่นหมอง แก่โรงเรียน

รักษาความเค็ม ดุจน้ำในทะเล
ไม่เคยเกเร เฝ้าแต่คิดพากเพียร
มีความตั้งใจในวิชา หมายมั่นกันมาตั้งหน้าเรียน
เพื่อสร้างความเจริญ เราใช้ความเพียร สำเร็จดั่งใจ

ศรัทธาสมุทร เราน้ำเงินเหลืองงาม
ทุกคนพยายาม ช่วยรักษาเทอดไว้
เราสามัคคีเป็นใจเดียว เกิดความยึดเหนี่ยวศรัทธาใจ
คอยผดุงเกียรติงามของเราเอาไว้ ให้ยืนนาน

ศรัทธาสมุทร เรานักเรียนและครู
เคารพ หลวงปู่ ท่านมหา สิทธิการ
เป็นผู้ก่อตั้งสถานมา ขออยู่ค้ำฟ้าตลอดกาล
เทอดเกียรติโรงเรียนเรา หอมฟุ้งยืนนาน คู่กับแม่กลอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
เพลงประจำโรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
ดำริ

ลำนำเพลงศรัทธาสมุทร


 
เชิญส่งลำนำเพลงศรัทธาสมุทร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium