มาร์ช ผดุงศิษย์พิทยา
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
ผดุงศิษย์พิทยา
งามสมญาสถาบันอันยิ่งใหญ่
ผดุงศิษย์ผดุงศักดิ์นักเรียนไทย
ให้ศรีวิไลไพจิตรวิชชาการ

ผดุงศิษย์พิทยา
งามวิชชาสถาพรวรวิศาล
ผดุงศิษย์ผดุงศรีปรีชาชาญ
สร้างมาตรฐานการเรียนเราเยาวชน

เราทั้งหลายชายหญิงทั่ว
ต่างก้มหัวคำนับรับครูตน
คารวะพระคุณบุญโญบล
แผ่กุศลผลภูมิคุ้มปัญญา

เรานั้นหรือคือน้องพี่
ร่วมศักดิ์ศรีชีวิตชิดชีวา
อันคำขวัญฝันไว้ในอุรา
คือศึกษา ศึกษา ถ้าเป็นคน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ดำริ
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
เพลงประจำโรงเรียนผดุงศิษย์พิทยา
แต่งเมื่อ 4 ธ.ค. 2510
ดำริ

ลำนำเพลงมาร์ช ผดุงศิษย์พิทยา


 
เชิญส่งลำนำเพลงมาร์ช ผดุงศิษย์พิทยา


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium