ศึกษาศาสตร์ศิลปากร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
สมถวิลเมื่อศิลปากร
เปิดคณะขึ้นสอนการศึกษา
ให้เป็นถิ่นศิลปะวิทยา
เป็นแหล่งเร่งพัฒนาประชาไทย

ศึกษาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ปราชญ์สรรเสริญ
ว่าเหมือนจุดเทียนเดินนำสมัย
ศิษย์จะต้องมีครูอยู่เรื่อยไป
เพื่อชาติไทยก้าวหน้ากล้าแกร่งเอย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... เทพกร บวรศิลป์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : หมู่ชาวคณะสุนทราภรณ์
เพลงประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทพกร บวรศิลป์

ลำนำเพลงศึกษาศาสตร์ศิลปากร


© ท่อนสุดท้ายที่ถูกต้องร้องว่า เพื่อชาติไทยก้าวหน้าจ้าแจ่มเอย
อ้างอิงจากสมุดเพลงเชียร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่น 49
 
เชิญส่งลำนำเพลงศึกษาศาสตร์ศิลปากร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium