วิศวหอการค้าก้าวไกล
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
วิศวการค้าเด่น ม.ก.ค. รวมใจรักกันมั่น สีเลือดหมูรู้กัน น้องพี่ผูกพันมั่นความดีน้อมนำ ชาวไทรงามเรานี้ รักในศักด์ศรี ใฝ่ดีฝังจำ
จริยางดงาม พร้อมคุณธรรม เกียรตินำสูงค่า จะอยู่แห่งหนใดทั่วไทย
ผลงานยิ่งใหญ่ เราได้ทำมา
วิศว จรรยาบรรณฝังตรา ซึ้งค่าเอนกอนันต์
วิศวกรรมศาสตร์ลูกแม่ไทร รวมใจพร้อมเพรียงกัน
รักไมตรีสัมพันธ์ ตราบชีวัน นั้นคงมั่นเอย

(ดนตรี)

วิศวการค้าเด่น ม.ก.ค. รวมใจรักกันมั่น สีเลือดหมูรู้กัน น้องพี่ผูกพันมั่น
ความดีน้อมนำ ชาวไทรงามเรานี้ รักในศักดิ์ศรี ใฝ่ดีฝังจำ
จริยางดงาม พร้อมคุณธรรม เกียรตินำสูงค่า ผูกสมัครรักเรามากมี
รักคุณความดี น้องพี่ศรัทธา วิศวเราเกลียวกลม สมค่าพร้อมหน้า
จะฝ่าจะฟัน
วิศวกรรมศาสตร์ลูกแม่ไทร รวมใจพร้อมเพรียงกัน
รักไมตรีสัมพันธ์ ตราบชีวัน นั้นมั่นคงเอย

(จบ)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... สุวนีย์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : อโณทัย ศุภนิธยารักษ์
เพลงคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สุวนีย์

ลำนำเพลงวิศวหอการค้าก้าวไกล


 
เชิญส่งลำนำเพลงวิศวหอการค้าก้าวไกล


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium