โสมสวลี
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
โสม โสม โสมสวลี
ศรี ศรี ศรีสุวภา
โอ้โสมทรวง ดวงชาดา
ลอยฟ้ามา โลมหล้ารื่นรมย์

อ้าองค์อร อัปสรสรวง
ลอยจากสรวง เหลือจักชม
เป็นขวัญชาติ ราษฎร์นิยม
งามเลิศสม ชื่นชมนานวัน


โสม โสม โสมสวลี
ศรี ศรี ศรีสุวลัน
โอ้โสมสาส์น ลานลาวัณย์
เพ็ญพินันท์ บรรเจิดธาตรี

อ้าอรองค์ ส่งสีสรรพ์
คือมิ่งขวัญ อันยอดดี
โสมนั้นอยู่ คู่ระพี
ไทยก็มี ศักดิ์ศรีทรงเมือง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ราตรีสวรรค์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

เพลงนี้ประพันธ์ถวาย "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ" (ขณะดำรงพระยศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ แล้วเฉลิมพระยศขึ้นภายหลัง)
ราตรีสวรรค์

ลำนำเพลงโสมสวลี


 
เชิญส่งลำนำเพลงโสมสวลี


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium