คู่ทุกข์คู่สุข
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
มีคู่หัวใจที่ไร้ราคี
เราต่างหวังดีต่อกันเสมอ
ความสุขเลิศล้นปรนเปรอ
สุขล้ำบำเรอคงมั่นเรื่อยมา

เราร่วมรักกันสุขสันต์นานไป
ไม่หวั่นฤทัยหากใครอิจฉา
ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมา
ไม่รู้แรมราจนกว่าจะตาย

เราคงรักแนบแอบอิง
หวานยิ่งด้วยใจรักจริงยิ่งหลาย
ร่วมกมลรักจนตาย
จนกว่าโลกสลายมิคลายคลี่

เราต่างสาบานฝากรักให้กัน
จะร่วมสัมพันธ์ไม่เพียงชาตินี้
เราเกิดชาติไหนก็ดี
ก็ขอให้มีเราอยู่คู่กัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ด.ช.ธนภัทร/ฐาปนา
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์

ผู้ขับร้อง : รวงทอง ทองลั่นธม
เพลงนี้ คุณอัจฉรา กรรณสูต เคยขับร้องกับวงดนตรีสุนทราภรณ์
ด.ช.ธนภัทร/ฐาปนา

ลำนำเพลงคู่ทุกข์คู่สุข


© ด้วยความรัก...แน่ใน...ฤทัยแท้
ไม่เปลี่ยนแปร...คงมั่น...ไม่หวั่นไหว
ทุกข์และสุข...ประคองกัน...ทุกวันไป
ยอดดวงใจ...เธอมีฉัน...นิรันดร
ศศิธรารัตน์
 
เชิญส่งลำนำเพลงคู่ทุกข์คู่สุข


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium