๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน

คลิกที่ชื่อเพลงเพื่อฟังเพลงหรือดาวน์โหลด* <BGSOUND SRC="100.wma" hidden="true" autostart="True">
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง อาจินต์ ปัญจพรรค์
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
หนึ่งร้อยปี อาจารย์เอื้อ สุนทรสนาน
ทั้งลูกหลาน ลูกศิษย์ คีตะศิลป์
คนเคยยิน เสียงทอง ของไวโอลิน
หรือเคยยิน เสียงทอง ท่านร้องเพลง

โอ้ร้อยปี แล้วสิหนอ ขอเคารพ
กราบนอบนบ เสียงสุนทร ร้อนเรียบเร่ง
คือทำนอง ของครูเอื้อ นำเนื้อเพลง
จะบรรเลง อยู่นิรันดร์ นับพันปี

(ขอฝากเพลงร้องให้เสียงนั้นก้องตลอดไป
อนุสรณ์ฝากไว้จากหัวใจ “สุนทราภรณ์”)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี
©
*ลิขสิทธิ์เพลง ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน เป็นของอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ ซึ่งอนุญาตให้เว็บไซต์บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เปิดให้แฟนเพลงและผู้สนใจดาวน์โหลดไปฟังเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์งานชาตกาล ๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่ จำหน่าย หรือทำซ้ำในเชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด

ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช

ลำนำเพลง๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน


 
เชิญส่งลำนำเพลง๑๐๐ ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium