สยามมกุฏราชกุมาร
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ websuntaraporn.com
(นำ) สยามมกุฎราชกุมาร
สถิตสถานเหนือปราณประชา
ทรงเป็นขวัญใจ ทรงเป็นขวัญตา
เป็นขัตติยา เจ้าฟ้าจอมดิน

อาเศียรพาทบาทพระยอดชาย
เทอดทูนถวายพรชัยสุรินทร์
ทรงสิริโสภณ ทรงศักดิ์โสภิณ
เป็นนาถนรินทร์ ปิ่นขวัญชาวไทย

(หมู่) สยามมกุฎราชกุมาร
สถิตสถานเหนือปราณประชา
ทรงเป็นขวัญใจ ทรงเป็นขวัญตา
เป็นขัตติยา เจ้าฟ้าจอมดิน

อาเศียรพาทบาทพระยอดชาย
เทอดทูนถวายพรชัยสุรินทร์
ทรงสิริโสภณ ทรงศักดิ์โสภิณ
เป็นนาถนรินทร์ ปิ่นขวัญชาวไทย

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
....................................................
เอื้อเฟื้อโดย... ศศิธรารัตน์
© แจ้งแก้ไขคำผิดหรือเพิ่มเติมข้อมูลของบทเพลงนี้ได้ที่ กังหันลม หรือนิมิตสวรรค์


ลำนำเพลงสยามมกุฏราชกุมาร


 
เชิญส่งลำนำเพลงสยามมกุฏราชกุมาร


บ้านคนรักสุนทราภรณ์สงวนสิทธิที่จะลบบทกลอนที่ผิดฉันทลักษณ์
จาก
ข้อความ
 

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ เว็บไซต์สำหรับคนรักบทเพลงสุนทราภรณ์ เปิดบริการตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545
เว็บไซต์นี้ออกแบบสำหรับ Internet Explorer Version 6 ขึ้นไป หน้าจอกว้าง 800 พิกเซลขึ้นไป ขนาดตัวอักษร Medium